Skjermreklame på fergene langs Helgelandskysten

Annonser via infoskjermer på 4 ferger som trafikkerer Kystriksveien langs Nordlandskysten

Pressemelding januar 2011: Nordland/Sømna: Samarbeid mellom reiseliv og fergeselskap om infoskjermer på ferge

Mellom 1 mai og 1 september hvert år vil skjermene på ferja M/F Lysingen vise turistinformasjon til turistene som ferdes langs Kystriksveien. De 4 skjermene er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Foreningen Kystriksveien, Kystriksveien Reiseliv og Torghatten trafikkselskap, og har som formål å gi turistene god informasjon underveis på sin reise - f.eks informasjon om overnatting og attraksjoner.

I tillegg brukes skjermene til å vise både sikkerhetsinformasjon og trafikkmeldinger for Torghatten Trafikkselskap. Hovedmålgruppen er reiselivsnæringen som her kan kjøpe seg eksponering, men vi kommer også til å bruke skjermene til å vise bilder, video og annen ikke-kommersiell informasjon, samt trafikkselskapenes egen informasjon.

Nyutviklet system i samarbeid med Steinkjer-bedrifter
Selve systemet er utviklet av Kystriksveien Reiseliv i samarbeid med Nextcon og FU IKT Consulting på Steinkjer, og er et system som oppdateres online og styres av båtens egen GPS. Her tar vi i bruk moderne informasjonsteknologi for å påvirke de reisende og markedsføre tilbudene langs Kystriksveien. Systemet er også godt egnet til å informere om tidsavgrensede arrangement, festivaler og lignende.

Les mer om systemet her - hva vises på skjermene akkurat nå ?

Kystriksveien Reiseliv håper systemet kan installeres på flere ferjestrekninger langs Kystriksveien ettersom systemet både ivaretar fergeselskapenes behov for sikkerhetsinformasjon, og reiselivsbransjens behov for å informere turistene underveis på turen.