Skjermreklame på fergene langs Helgelandskysten

Annonser via infoskjermer på 4 ferger som trafikkerer Kystriksveien langs Nordlandskysten

Prisliste og trafikktall

Trafikktall og målgruppevurderinger

Sommersesongen 2011 blir sannsynligvis et toppår når det gjelder passasjertrafikken langs Kystriksveien, basert på muntlige tilbakemeldinger. Vi venter nå på tallene fra statens vegvesen, og vil legge disse ut når de blir klare.

Se tall fra 2009.
(tall i 1000)


Priser og produksjon

Minimum 30 sekunder pr tur. Ved lange avbrekk (f.eks verkstedopphold) vil vi legge opp visninger på andre ferger som kompensasjon der dette er mulig.

Produksjon/oppsett nytt innhold:
kr 500,-. Ved større jobber/tilpasning kommer det på kr 500 pr time.
De som bruker eksisterende innhold betaler ikke noe, heller ikke de som har årsavtaler.

1. Korte perioder: 1 - 60 dager, pr DAG
************************************
Vennesund - Holm: 50,-
Horn - Vega: 40,-
  Begge pr dag: 80,-

2. Lengre perioder: Over 60 dager, pr DAG
************************************
Vennesund - Holm: 40,-
(1 mai - 1 september=4800)

Horn - Vega: 32,-
(1 mai - 1 september=3840)

Begge pr dag: 65,-
(1 mai - 1 september totalt: 6480,-)

3. Årsavtaler

***********************************
Vennesund - Holm: 8000,-
Horn - Vega: 7000,-
Alle ferger 1 år: 12000,-