Skjermreklame på fergene langs Helgelandskysten

Annonser via infoskjermer på 4 ferger som trafikkerer Kystriksveien langs Nordlandskysten

Nyutviklet skjermsystem for fergene langs Kystriksveien

Nyutviklet skjermsystem for fergene langs Helgelandskysten med online oppdatering og GPS styring.

Foreløpig siste versjon av skjermsystemet ble satt i drift på M/F Lysingen 6 januar 2011. Skjermsystemet kan kjøre stillbilder og video, samt ticker i nedre kant av skjermen. Systemet kan også dynamisk hente inn nyheter / driftsmeldinger via RSS fra internett forutsatt internettforbindelse.

I juni 2011 ble systemet installert på 3 ferger på Helgelandskysten (Nesna - Levang, Forvik-Tjøtta, og Søvik - Herøy), men da på eksisterende skjermer og kabling (koaks). Systemet kan implementeres internasjonalt med små tilpasninger.

Online oppdatering
Systemet på båten oppdaterer seg selv mot vår server hvert minutt (via mobilt bredbånd) - å oppdatere med ny informasjon kan derfor gjøres "på minuttet". Skjermene styres via et administrasjonsgrensesnitt på internett.

GPS styring
Det er kun M/F Lysingen som i dag bruker GPS styring til å vise ulike presentasjoner nord og sørgående retning, og til å trigge sikkerhetsvideo fra kai. Systemet på båten henter koordinater fra GPS på brua. Sikkerhetsvideo trigges aller først 50 meter fra kai (feilmargin på ca 10-20 meter), deretter kjøres Nord eller Sør presentasjonene. På alle de andre fergene er GPS styring mulig, men ikke implementert enda.

Ticker
Ticker i nedre del av skjermen oppdateres også hvert minutt mot server, og kan vise oversikt over arrangement eller driftsmeldinger fra ferjeselskapene.

Om prosjektet - videre framdrift
Prosjektet er initiert gjennom foreningen Kystriksveien, og gjennomført av Kystriksveien Reiseliv. Første versjon av systemet ble satt i drift i oktober 2009, men ønsker fra ferjeselskapet og sikkerhetskrav gjorde at vi så på muligheten for å få til både online oppdatering og GPS styring våren 2010.

Vi gikk derfor inn i et samarbeid med Steinkjerbedriftene Nextcon (GPS styring) og FU IKT Consulting om å lage et skreddersydd system for prosjektet. Etter nærmere 3 hektiske utviklingsmåneder med utallige timer (turer) på MF Lysingen for å teste systemet, kom vi endelig i mål i juni. Stor takk til mannskapet på TTS for god hjelp underveis.

Første fulle driftsår blir 2011. Forhåpentligvis ønsker flere av ferjeselskapene å ta i bruk denne viktige informasjonskanalen !

Eksempel: Hva går på skjermene akkurat nå (M/F Lysingen)

Nordgående presentasjon
NB: Bildene skifter etter ca 20 sek. Presentasjonen under vises på vei nordover mot Vennesund akkurat nå. Det kan vises både film og bilder. Les mer om systemet nederst !Sørgående presentasjon

NB: Bildene skifter etter ca 20 sek. Presentasjonen under vises på vei sørover mot Holm. Det kan vises både film og bilder. Les mer om systemet nederst !