Skjermreklame på fergene langs Helgelandskysten

Annonser via infoskjermer på 4 ferger som trafikkerer Kystriksveien langs Nordlandskysten

Pressemelding 03.10.2011: Samarbeid mellom reiseliv og fergeselskap om infoskjermer på Helgelandskysten.

Sommeren 2011 har det rullet turistinformasjon på skjermene på ytterligere 3 ferger på Helgelandskysten - i tillegg til skjermsystemet som ble installert på Lysingen i 2010. Skjermsystemene er et resultat av en avtale mellom Borealis Transport Nord (tidligere Helgelandske), og Kystriksveiforeninga / Kystriksveien Reiseliv. Formålet med den nye informasjonskanalen er å gi turistene god informasjon underveis på sin reise.

Strekningene som i dag har installert systemet er: Forvik - Tjøtta (M/F Tjøtta), Levang - Nesna (M/F Petter Dass), og Søvik - Herøy (M/F Alsten). I perioden mellom 1 mai og 1 september er skjermene prioritert til reiselivsbedrifter og destinasjonsselskapet (generell turistinformasjon), mens de i vintersesongen er åpne for andre annonsører. Fergeselskapet har også mulighet til å legge ut egne driftsmeldinger og sikkerhetsinformasjon.

Prosjektet har medført mobilt bredbånd til alle på Forvik-Tjøtta
Systemene som er installert oppdateres automatisk over internett, og ettersom det ikke eksisterte noe åpent nett på M/F Tjøtta (Tjøtta - Forvik) ble dette installert. Dette er åpent og tilgjengelig fra salongen oppe.

Les mer om systemet her.

Neste fase: Bedre skjermer og bedre kvalitet
Mens systemet på M/F Lysingen (Vennesund - Holm) har store 42 tommers skjermer og datakvalitet på bilder/video, så kjører fergene på Helgelandskysten på de eksisterende små skjermene og over koaks. Målet er over tid å oppgradere dette utstyret med nye skjermer og nye kabler de neste årene.

Hovedmål: Alle strekninger langs Kystriksveien
Hovedmålet med prosjektet er å installere systemet langs alle strekninger langs Kystriksveien, noe som bransjen selv har et sterkt ønske om. De nordligste rutene trafikkeres av Torghatten Nord.


Brønnøysunds avis 01.02.2011: Sjarmerer med skjerm

Passasjerne på M/F "Lysingen" får noe nytt å se på i sommer...

Gå til artikkelen.

Pressemelding januar 2011: Nordland/Sømna: Samarbeid mellom reiseliv og fergeselskap om infoskjermer på ferge

Mellom 1 mai og 1 september hvert år vil skjermene på ferja M/F Lysingen vise turistinformasjon til turistene som ferdes langs Kystriksveien. De 4 skjermene er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Foreningen Kystriksveien, Kystriksveien Reiseliv og Torghatten trafikkselskap, og har som formål å gi turistene god informasjon underveis på sin reise - f.eks informasjon om overnatting og attraksjoner.

Les mer