Skjermreklame på fergene langs Helgelandskysten

Annonser via infoskjermer på 4 ferger som trafikkerer Kystriksveien langs Nordlandskysten

Nå ut til områdene rundt Brønnøysund, Sandnessjøen, og Nesna på den sentrale Helgelandskysten

Det er 6 ferger på stamveien - Kystriksveien (FV17) langs Nordlandskysten. Kystriksveien Reiseliv kan tilby plass på skjermene på 3 av disse hovedfergene, samt ferga Søvik - Herøy - som forbinder fastlandet med Herøy/Dønna.

Om sommeren er Kystriksveien først og fremst en av norges mest populære turistveger, mens den om vinteren binder Helgelandskysten sammen - med hovedsakelig lokal og regional trafikk.


Se prisliste her.
Bildet viser aktuelle strekninger

For trafikktall og egenskaper ved hver ferge - se Priser og trafikktall